Que thử ma túy tổng hợp 4 chân Durgs Hàng Mỹ
Que thử ma túy tổng hợp 4 chân Durgs Hàng Mỹ
₫70,000.00
Que thử ma túy tổng hợp 4 chân Durgs Hàng Mỹ

Que thử ma túy tổng hợp 4 chân Durgs Hàng Mỹ

70.000 

Nên mua 3 que hoặc ít nhất 2 que thử để thử vào thời điểm khác nhau

Compare

Chú ý sử dụng: Nên mua 3 que hoặc ít nhất 2 que thử để thử vào thời điểm khác nhau
Két quả có thể bị làm sai lệch nếu người được thử sử dụng 1 số loại thuốc nên có thể cần bí mật thu thập mẫu nước tiểu
Các chất gây nghiện ( ma túy ) ngày càng nhiều và mỗi đối tượng nghiện có thể dùng một hoặc vài chất gây nghiện khác nhau trong số đó .Khó khăn chung trong quá trình kiểm tra đối tượng nghi ngờ sử dụng ma túy là không thể chắc chắn đối tượng đó đã sử dụng loại chất gây nghiện nào. vì vậy về nguyên tắc để khẳng định đối tượng đã dùng ma túy hay không cũng như phát hiện ra chất gây nghiện mà đối tượng đã sử dụng ( nếu có ) , phải tiến hành xét nghiệm nhiều lần với các chất gây nghiện thự hiện nếu chúng ta sử dụng các loại que thử ma túy thông thường vì mỗi loại que thử chỉ phát hiện được 1 chất gây nghiện nào đó mà thôi
Bảng sau đây là dành sách các chất gây nghiện có thể lưa chọn để tích hợp trong một kít thử và nồng độ giới hạn tương ứng có thể phát hiện của chúng :

Chất gây nghiện :

1 .Amphetamine AMP (chất kích thích)
2.Cocaine COC ( Cocain) . Marijuana THC ( cần sa)
3. Methylenedioxymethamphetamine MDMA ( Ecstasy , thuốc lắc ).
4. Mophine MOP(mooc phin/heroin)

0

TOP

Gọi 0964.08.72.75

X