Đối với nội thành Hà Nội: Phí giao hàng 30.000 đ

Ngoại thành Hà Nội: 35.000 đ

Đối với liên tỉnh theo bảng giá của Chuyển Phát.